Úvod O plesu Program Kdy a kde Vstupenky Kontakt Press 1b
drago

9. Prask Fantasy ples

NOVINKY


11.3.2012

FOTKY Z PLESU 2012

Rdi zveejnme odkaz na Vae fotky z plesu!

Sta nm poslat link na e-mail nebo teba do zprvy na Facebooku.

Fotogalerie Fantasy ples 2012:
Oficiln galerie na Facebooku
Veverciono na rajce.cz
Agi na galerie.cz
Lykan na Facebooku*
Michal Kra na Facebooku*

*veejn zobrazen fotogaleri na Facebooku me bt autorem omezeno.


9.3.2012

VSTUPENKY STLE K DOSTN

Lstky dostanete i pmo na mst!

Pibylo nm pr mst k sezen (Ve mln maj o nco vc stol)
ale mete mt i lstky jen ke stn.
Take nevhejte, tme se na vs na Fantasy plese!


7.3.2012

!!! ZMNA MSTA KONN !!!

Pozor - ples se oproti pvodn informaci uskuten
v sle hostince Ve mln!

Vce informac najdete na strnce Kdy a kde?.
Dvodem je nesolidn jednn provozovatele hostince U Ryte Jakuba z Kunratic, naopak Ve mln nm vyli i pes ibenin termny vstc.
Nov msto konn je nedaleko v Psnici,
spojen je tak jako tak z Kaerova
(BUS 113, zastvka Jalodvorsk).


20.2.2012

VSTUPENKY V PEDPRODEJI

Pedprodej vstupenek zahjen!

Vce informac na strnce Vstupenky.
Lstky si mete pijt vyzvednout pedem nebo jen provst rezervaci a hradu na et, pak je mon vyzvednut i na mst ped plesem.


5.2.2012

KAPELA HAKKA MUGGIES

Hudebn nabit program plesu (tradin) uzave ostr
original death celtic alternative hard rock!

Tvrd muzika od Hakka Muggies nedun na naich plesech poprv,
protoe tenhle mix world music a tvrdho rocku prost mme rdi ... nejen ped plnoc.


14.1.2012

KAPELA ARTUOVA SMRT

estn pedskokan zahraj svj brutal irish pub folk!

Kapelu Artuova smrt jste mohli potkat na ad naich akc,
vetn Fantasy plesu 2005. Pdomek "brutln" si vyslouili vlastnmi texty psn, pi kterch slab povahy plou, silnj jen trochu zamraz... :)


12.1.2012

KAPELA BAKCHUS

V hlavnm bloku programu uslyte historickou a histori inspirovanou hudbu, kter vs urit nenech sedt!

Letos opt uslyte na plese dobe znm Bakchus
(dve soust Dubia Fortuna).


14.12.2011

KONTAKTY

Strnka kontakt byla aktualizovna.

Pokud nco opravdu neodkladn potebujete,
mete nm zkusit napsat na .


5.12.2011

PROBH UPDATE STRNEK

Informace mimo tuto tituln strnku nemus bt aktuln!

Dokud nevydme jinou informaci, neplate zatm lstky ani nepite na uveden e-maily. Dkujeme a tme se na Vs!


1.12.2011

ZKLADN INFORMACE O PLESE PRO ROK 2012

Termn: 10.3.2012
Msto: Tvrz Kunratice (Praha)

To Vm zatm mus stait ;)

Informace na tto strnce jsou historick a netkaj se aktulnho ronku!